Kasutus- ja tellimistingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1    Käesolevad kasutus- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud ka kui "tingimused") kehtivad vanakivi.ee veebilehe kasutamisel ning vanakivi.ee e-poest toodete ja teenuste ning veebilehel kuvatava info ostmisel, tellimisel või kasutamisel.

1.2     Käesolevad tingimused kehtivad alates nende avaldamisest vanakivi.ee veebilehel ning kehtivad kuni uute tingimuste või käesolevate tingimuste muudatuste avaldamiseni.

2. Lepingu pooled ning lepingu jõustumine

2.1    Vanakivi.ee veebilehe kasutamisel ning toodete ja teenuste tellimisel on lepingu poolteks OÜ Vanakivi Kaubandus (registrikood 11541199, asukoht Sepa 21 Tartu 51013, telefon 7346884, e-post info@vanakivi.ee, edaspidi nimetatud ka kui "Müüja" või "vanakivi.ee") ühelt poolt ja veebilehe Kasutaja (tooteid või teenuseid ostev või telliv või mis tahes muul viisil veebilehte kasutav isik, edaspidi nimetatud ka kui "Ostja") teiselt poolt.

2.2    Kasutajaks võib olla iga füüsiline- või juriidiline isik, kes Müüja veebilehel mis tahes toimingu sooritab. Toimingu sooritamisega kinnitab Kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3    Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, siis kinnitab Kasutaja toimingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud ning ta tasub toodete või teenuste eest vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

2.4    Kasutaja ja Müüja vaheline leping jõustub hetkel, kui kasutaja asub mis tahes viisil veebilehte kasutama.

2.5    Leping jõustub ka juhul, kui Kasutaja kasutab Müüja veebilehte käesolevate tingimustega nõustumata.

2.6    Kui Kasutaja kasutas veebilehte või esitas e-poes tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse poolte vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt toimingu tegemise hetkel kehtinud tingimusi, v.a juhul, kui seaduses või tingimustes on sätestatud teisiti.

3. Toodete ja teenuste hinnad ning tooteinfo

3.1    Kõikide müüdavate toodete ja teenuste hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis või Ostja asukohariigis (sõltuvalt seadusest tulenevast kohustusest) tehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu.

3.2    Toodete ja teenuste hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest (transporditasu). Transporditasu suurus sõltub toodete ja teenuste kogusest, ostja asukohast ning kättetoimetamise viivist. Transporditasu suurust saab hinnata ostukorvis enne tellimuse esitamist. 

3.3   Transporditasu suuruse arvutamine toimub mahukaalu alusel. Kuna transporditasu arvutamisel (mahukaalu arvutamisel) arvestatakse nii toote mõõtmeid, kui ka toote ja pakendi (nt kaubaalused) kaalu, siis ei pruugi ostukorvis kajastatud kaal ühtida toote reaalkaaluga.

3.4    Müüjal on õigus ilma ette teatamata muuta toodete ja teenuste hindu. Juhul, kui Müüja muudab hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma toote või teenuse Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt tehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tehingu eest tasus.

3.5    Juhul, kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt tehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või toote müümist pärast tehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.6    Juhul, kui tehnilise vea, kellegi pahatahtlikuse või muu eksituse tõttu on pakutava toote või teenuse hind muutunud või muudetud valeks ning müüja avastab selle enne toote või teenuse Ostjale väljastamist, siis on Müüjal õigus lepingust taganeda. Ilmnenud asjaolust teavitab Müüja koheselt Ostjat ning tagastab Ostjale tehingu eest tasutud summa. Antud juhul ei vastuta Müüja Ostjale tekkida võivate kõrvalkulude eest.

3.7    Tooteinfo on kuvatud vahetult toote juures.

3.8    Ostja on kohustatud arvestama, et tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda toote tegelikust väljanägemisest.

3.9    Ostjat huvitava toote või teenuse kohta täieliku ülevaate saamiseks on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast teavet võttes Müüjaga ühendust veebilehel olevatel kontaktandmetel või tutvuda toote või teenusega Müüja asukohas.

3.10    Müüja asukohas tootega tutvumiseks palume eelnevalt täpsustada, kas toode on Müüja laos olemas.

3.11    Tehingu kinnitamisega kinnitab Ostja, et toote või teenuse juures kuvatud tooteinfo oli toote või teenuse omaduste ja olemuse mõistmiseks piisav.

4. Tellimuse vormistamine

4.1    Müüja e-poes on võimalik tellimust esitada külalisena (ilma kontot loomata) või registreeritud kasutajana (vajalik konto loomine).

4.2    Toodete ja teenuste tellimiseks valige sobiv toode või teenus, tutvuge toote või teenuse kirjeldusega ning veenduge, et toode või teenus vastab teie soovidele ja ootustele.

4.3    Kui toode või teenus teile sobib, siis määrake soovitud kogus ning lisage toode või teenus ostukorvi. Kui soovite ühe tellimusega osta mitut toodet või teenus, siis korrake eelkirjeldatud toimingut iga toote või teenuse valimisel.

4.4    Peale toodete või teenuste ostukorvi lisamist vormistage tellimus, täites ära selleks ette antud tellimisvorm.

4.5    Tellimisvormi täites valige kellena soovite tellimust esitada (külalisena või registreeritud kasutajana), valige kohaletoimetamise viis, valige makseviis, sisestage sooduskupongi või kinkekaardi olemasolul selle number, kontrollige üle tellitavate toodete ja teenuste kogused (vajadusel saate ostukorvis koguseid muuta või tooteid eemaldada), täitke kõik nõutud väljad ning kinnitage tellimus.

4.6    Enne tellimuse kinnitamist peab Ostja kinnitama, et ta on kasutus- ja tellimistingimused läbi lugenud ja nõustub nendega.

4.7    Tellimuse lõplikuks kinnitamiseks tasuge tellimuse eest kasutades teile sobivat makseviivi.

4.8    Tellimuse eest on võimalik tasuda: pangaülekandega, Liisi ID-ga (Liisi Järelmaks), krediitkaardiga, kinkekaardiga, ning suuremate pankade pangalinkide vahendusel.

4.9    Liisi ID-ga maksmiseks valige tellimuse vormistamisel makseviiviks „Liisi Järelmaks“. Peale tellimuse kinnitamist suunatakse teid lepingu sõlmimiseks Koduliising AS veebilehele.

4.10   Kinkekaardi kasutamiseks sisestage tellimuse vormistamisel kinkekaardi number selleks ettenähtud väljale ning kinnitage kinkekaardi kasutamine. Peale kinkekaardi kinnitamist lahutatakse tellimuse lõppsummast kinkekaardi väärtus.

4.11   Kinkekaart on tähtajatu. Kinkekaardi omanikul ei ole kohustust kinkekaardil märgitud summat korraga ära kasutada, kinkekaart on kinkekaardi väärtuse ulatuses korduvkasutatav.

4.12   Kinkekaarti ei ole võimalik tagastada, ega vahetada raha vastu.

4.13   Hoidke oma kinkekaardi numbrit kolmandate isikute eest kättesaamatus kohas. Juhul, kui teie kinkekaart on sattunud teie tahtevastaselt kolmandate isikute valdusesse, siis teavitage sellest koheselt Müüjat.

4.14   Müüja ei vastuta kinkekaardi hooletust hoidmisest, kinkekaardi vargusest või kinkekaardi väärast kasutamisest tekkinud kahjude eest.

4.15   Sooduskood.

4.15.1   Sooduskoodi on võimalik omandada Müüja poolt korraldatavate kampaaniate raames.

4.15.2   Sooduskoodide levitamiseks korraldab Müüja nii avalikke kui ka personaalseid (nt üksnes püsiklientidele suunatud) kampaaniaid.

4.15.3   Avalike kampaaniate raames levitatavate sooduskoodide kogus on üldjuhul piiramatu.

4.15.4   Personaalsete sooduskoodide kasutuskordade arv on üldjuhul piiratud.

4.15.5   Sooduskoodide kehtivus ja kasutuskordade arv on kajastatud kampaania tingimustes.

4.15.6   Sooduskoodi kasutamiseks sisestage tellimuse vormistamisel sooduskood selleks ettenähtud väljale ning kinnitage koodi kasutamine. Peale kinnitamist lahutatakse tellimuse lõppsummast sooduskoodiga ettenähtud soodustuse summa.

4.15.7   Hoidke teile personaalselt saadetud sooduskoodi kolmandate isikute eest kättesaamatus kohas. Juhul, kui teie sooduskood on sattunud teie tahtevastaselt kolmandate isikute valdusesse, siis teavitage sellest koheselt Müüjat.

4.15.8   Müüja ei vastuta sooduskoodi hooletust hoidmisest, sooduskoodi vargusest või sooduskoodi väärast kasutamisest tekkinud kahjude eest.

4.16   Kinnitatud, kuid tasumata tellimusi hoitakse aktiivsena 3 päeva, peale mida tellimus tühistatakse automaatselt. Peale tellimuse tühistamist ei garanteeri Müüja soovitud toote või teenuse saadavust soovitud koguses ja soovitud hinnaga.

5. Kohaletoimetamine

5.1    Toodete ja teenuste laoseis või eeldatav tarneaeg on kajastatud tootelehel.

5.2    Ostja peab arvestama, et kuna Ostja poolt ostetavad tooted broneeritakse Müüja laos alles peale tellimuse eest tasumist, siis võib tekkida olukord, kus tellimust vormistama asudes oli laoseis piisav, aga kuna sama toodet ostsid korraga mitu Ostjat, siis tasumise hetkeks on laoseis muutunud.

5.3    Juhul, kui tellitav toode on Müüja laos olemas, siis täidetakse tellimus 2-5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest Müüja arveldusarvele (peale lepingu jõustumist).

5.4    Juhul, kui tellitavat toodet müüja laos ei ole, siis täidetakse tellimus hiljemalt kolmekümne päeva jooksul või tootelehel märgitud tarneaja jooksul alates makse laekumisest Müüja arveldusarvele (peale lepingu jõustumist).

5.5    Juhul, kui mingil põhjusel (tehniline viga, kellegi pahatahtlikus, samaaegsed ostud või muu eksitus) on veebilehel kajastatud laoseis vale ja laos ei ole Ostja pool tellitud kogust soovitud tooteid, siis teavitab Müüja sellest Ostjat hiljemalt 3 päeva jooksul ning esitab uue tarneaja. Kui Ostjale uus tarneaeg ei sobi, siis tehing tühistatakse ja Müüja tagastab Ostjale tehingu eest tasutud summa. Tehingu tühistamisel nimetatud põhjusel ei ole Ostjal õigus Müüjalt nõuda tehingu täitmist ega ka võimalike kõrvalnõuete hüvitamist.

5.6    Peale tellimuse jõustumist toimetatakse tooted kohale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadressile kullerfirma vahendusel.

5.7    Enne toodete kättetoimetamist võtab kullerfirma Ostjaga ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Et kullerfirma saaks Ostjaga ühendust võtta edastab Müüja Ostja kontaktandmed ja muud vajalikud isikuandmed kullerfirmale.

5.8    Vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel, jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.9    Kullerilt saadetist vastu võttes vaadake üle saadetise seisukord. Juhul, kui märkate saadetise kättesaamisel, et saadetise pakend on rikutud tehke kindlasti sellekohane märge saatedokumendile või koostage vabas vormis akt ja võtke aktile kulleri nimi ja allkiri. Aktis märkige kindlasti ära saadetise vigastused ja saadetise number. Pakendil ja toodetel esinevate vigastuste hilisemaks tuvastamiseks tehke kindlasti nii pakendil kui ka toodetel esinevatest vigastustest fotod ning edastage need hiljemalt kolme päeva jooksul Müüjale.

5.10    Müüja ei vastuta toote transportimisel tekkinud vigastuste eest ning Ostja ei või nõuda kahju hüvitamist, kui Ostja jätab saadetise vastuvõtmisel avastatud vigastused saatedokumendile märkimata või sellekohase akti koostamata või pakendil ning toodetel esinevatest vigastustest fotod tegemata või need õigeaegselt Müüjale saatmata.

5.11    Ostja peab avama saadetise pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada toote pakend, samuti tootele paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral lepingust tagastamise võimatust.

6. Toodete tagastamine (taganemisõigus)

6.1    Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2    Toodete tagastamiseks tuleb ära täita veebilehel olev kauba tagastamise avaldus (Kauba tagastamine) või esitada vabas vormis koostatud taganemise avaldus või saata sellekohane e-kiri aadressile info@vanakivi.ee hiljemalt 14 päev jooksul toote kätte saamisest.

6.3    Ostja on kohustatud tagastatavad tooted Müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul peale taganemise avalduse esitamist või vastavasisulise e-kirja saatmist. Toodete hilisemal tagastamisel ei ole Müüjal kohustust tooteid tagasi võtta.

6.4    14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud tooteid kasutada muul viisil, kui on vajalik toodete olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud toodete testimiseks füüsilises poes.

6.5    Ostja poolt tagastatavad tooted peavad olema komplektsed (sisaldama kõiki toodete koosseisu kuuluvaid esemeid, sh pakend, lisavarustus, kasutusjuhendid jms, mis olid olemas toodete Ostjale üleandmise hetkel). Tooted tuleb tagastada koos kahjustamata originaalpakenditega, et Müüjal oleks võimalik tagastatud tooted realiseerida.

6.6    Tooted, mis tarnitakse Ostjale pakendis osadeks võetuna (trenažöörid, jalgrattad, mööbel jne) peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu toodete tarnimisel Ostjale.

6.7    Kui tooted on ostetud kampaania korras, kus toodetele on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt. Tagastada tuleb nii tellitud toode, kui ka teised tooted (koos kahjustamata originaalpakenditega), mille Ostja võis saada osaliselt või täielikult kampaania raames tasuta või soodsamalt.

6.8    Juhul kui Ostja jätab tagastamata kampaania raames tasuta või soodsamalt saadud tooted, siis on Müüjal õigus Ostjale tagastatavast summast maha arvata tagastamata toodete tavapärane maksumus või soodushinna ja tavapärase hinna vahe.

6.9    Kui Ostja poolt tagastatavad tooted või toodete pakendid on vigastatud või kahjustatud ning see on tingitud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada toodete väärtuse vähenemine Ostja poolt tehingu eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

6.10    Ostja vastutab toodete väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud toodete kasutamisest muul viisil, kui on vaja toodete olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

6.11    Müüjal on õigus määrata toodete väärtuse vähenemine. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise teatise Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile.

6.12    Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teatises näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu tunnustatud ekspert.

6.13    Ekspertiisi kulu kannab kaotanud pool.

6.14    Enne eksperdi kaasamist on Ostja kohustatud sellest Müüjat teavitama ning esitama Müüjale eksperdi poolse hinnapakkumise ekspertiisi maksumuse kohta.

6.15    Hinnapakkumise esitamata jätmise korral ei ole Müüjal kohustust Ostjale ekspertiisi kulu hüvitada.

6.16    Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud esitatud tellimusele või on tegemist garantiikorras vahetatava või remonditava tootega.

6.17    Ostjal puudub 14-päevane tagastusõigus, kui ostetud tooteks või teenuseks on:

6.17.1    toode mis on valmistatud arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.17.2    toode mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste (nt ostja mõõtude) kohaselt;

6.17.3    toode mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.17.4    toode mille kasutamistähtaeg on möödunud (nt piletid, sooduskupongid);

6.17.5    toode mis on pakendatud suletud pakendis ning mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (nt kõrvaklapid, pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid või hügieenitarbed);

6.17.6    parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on Müüjalt tellinud selleks kohaletuleku;

6.17.7    ajalehed, ajakirjad või muud perioodiliselt ilmuvad väljaanded, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingud;

6.17.8    suletud ümbrises audio- ja videosalvestised või arvutitarkvara, kui tarbija on ümbrise avanud;

6.17.9    mistahes kinkekaart või sooduskupong vms;

6.17.10  toode või teenus mida müüdi enampakkumise korras.

6.18    14-päevane taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

6.19    Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale toodete ja teenuste ostu-müügihinna ja transpordikulu, mis vastab odavaimale Müüja poolt pakutud kauba kättetoimetamise viisile.

6.20    Kui Ostja on valinud tellimuse vormistamisel Müüja pakutud odavaimast kättetoimetamise viisist kallima kättetoimetamise viisi, ei ole Müüja kohustatud Ostjale tagastama kulu, mis ületab odavaima kättetoimetamise maksumust.

6.21    Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni kuni Ostja ei ole talle tagastanud lepingu esemeks olnud tooteid või Müüja poolt organiseeritud transpordi korral esitanud tõendit, et ta on tooted transpordi ettevõttele üle andnud.

6.22    Müüja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale tagastatud toote jõudmist Müüjani, tagastama Ostjale tagastatud kauba eest tasutud summa.

7. Pretensiooni esitamise õigus

7.1    Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toote üleandmisest Ostjale, v.a seaduses sätestatud juhtudel.

7.2    Lisaks eelmises punktis sätestatud Müüja vastutusele võib toote suhtes kehtida ka tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse toote tootja poolt antava müügigarantii tingimustes.

7.3    Ostjat huvitava toote või teenuse müügigarantii kohta täieliku ülevaate saamiseks on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast teavet võttes Müüjaga ühendust Müüja veebilehel olevatel kontaktandmetel.

7.4    Puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni.

7.5    Ostja peab pretensioonis ära märkima enda nime ja kontaktandmed, toote ostmise aja, puuduse kirjelduse ning puuduse ilmnemise kuupäeva, Müüjale puudusega toote suhtes esitatava nõude ning toote ostmisel koostatud tellimuse kinnituse või arve numbri.

7.6    Pretensiooniga koos on Ostja kohustatud esitama toote ostmise aega kinnitava dokumendi (tellimuse kinnitus või arve) koopia.

7.7    Ostjal on toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt toote parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral, aga taganeda ostu-müügilepingust.

7.8    Müüja ei vastuta tootel ilmnenud puuduste eest juhul, kui:

7.8.1    puudused on tekkinud Ostja süül;

7.8.2    puudused on tekkinud kasutusjuhendi nõuete eiramisest;

7.8.3    puudused on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote mittesihipärasest kasutamisest;

7.8.4    puudused on tekkinud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

7.8.5    puudused on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;

7.8.6    puudused on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (vääramatu jõud);

7.8.7    puudused on tingitud toote tavapärasest kulumisest;

7.8.8    toote seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

7.8.9    toote sisemusse on sattunud kõrvalised esemed (vedelik, putukad, tolm jne).

7.9    Müüja ei vastuta tekkinud kahjude või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Isikuandmete töötlemine

8.1    Müüja kasutab talle teatavaks saanud Ostja isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, IP aadress, pangarekvisiidid vms) üksnes Ostja ja Müüja vahel toimuva tehinguga seonduvalt.

8.2    Müüjal on õigus koguda Ostja poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning edastada neid vajadusel tellimuse täitmiseks kolmandale isikule (nt kullerfirma, pank vms).

8.3    Müüjal on õigus kasutada Ostja andmeid Müüja poolt pakutavate teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil läbiviidavate turu-uuringute teostamiseks või sooduspakkumiste ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale, kui ostja ei ole seda keelanud. Selliste andmete kasutamise keelamisest lugege täpsemalt alapunktist "Küpsiste kasutamine".

8.4    Müüja saadab Ostjale uudiskirju ning sooduspakkumisi ostja e-posti aadressile üksnes juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.5    Müüjal on õigus Ostjale saata hädavajalike teateid (nt tingimuste muutmisest teavitamine, töökorraldust puudutavad kiireloomulised teated vms) ilma sellekohast nõusolekut küsimata. Sellised saadetud teated ei sisalda kunagi reklaami.

8.6    Ostjal on igal ajal õigus loobuda e-posti aadressile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest Müüjale teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

8.7    Ostjal on igal ajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Müüja serverist, andes sellest Müüjale teada e-posti teel või järgides kodulehel olevaid juhiseid.

8.8    Müüja kinnitab, et kõiki Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning hoiustatakse turvalises serveris.

9. Küpsiste kasutamine

9.1   Miks me kasutame küpsiseid (cookies)?

Kasutame küpsiseid selleks, et muuta veebilehe kasutamine mugavamaks ning kiiremaks. Tänu küpsistele mäletab veebileht Kasutaja tehtud valikuid (näiteks keele või valuuta valik, teksti suurus või muud veebilehe muudetavad omadused) ning Kasutaja ei pea järgmise külastuse ajal uuesti veebilehte kohandama hakkama. Juhul, kui Kasutajal peks mingil põhjusel mõni toiming (näiteks ostu sooritamine, tootvõrdlus vms) veebilehel olles pooleli jääma, siis tänu küpsistele mäletab veebileht Kasutaja eelnevaid toiminguid ja valikuid ning Kasutaja saab veebilehele naastes oma toiminguid jätkata pooleli jäänud kohast.

9.2    Mis on küpsis?

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab Kasutaja veebibrauserile ning mis salvestatakse Kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised iseseisvalt Kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega kuhugi ei edasta.

9.3    Millist tüüpi küpsiseid me kasutame?

Küpsised võib jaga kahte gruppi – küpsiste ajalisest kestusest tulenev grupp ja küpsise eesmärgist tulenev grupp.

9.3.1  Küpsiste ajalisest kestusest tulenev grupp:

  • ajutused ehk sessioonipõhised küpsised – salvestatakse Kasutaja arvuti kõvekettale ajaks mil Kasutaja viibib veebilehel ning kustutatakse peale veebilehelt lahkumist;

 

  • püsivad küpsised – salvestatakse Kasutaja arvuti kõvakettale püsivalt küpsises määratud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui Kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsised salvestati.

 

9.3.2  Küpsiste eesmärgist tulenev grupp:

 

  • hädavajalikud küpsised – need küpsised on vajalikud veebilehel üldiseks toimimiseks. Ilma selliste küpsiste paigaldmaiseta ei ole võimalik veebilehte külastada;

 

  • statistilised ja analüütilised küpsised – need küpsised jätavad meelde kuidas Kasutajad veebilehte kasutavad (nt kui sagedasti veebilehte külastatakse, millised on Kasutajate veebilehe seadistamise valikud vms). Selliseid andmeid kogutakse selleks, et muuta veebilehte kasutajasõbralikumaks. Kuna kõik statistilistel eesmärkidel kogutud andmed on anonüüsed, ega ole seotud konkreetse Kasutajaga, siis ei ole nende andmete põhjal Kasutaja tuvastamine võimalik;

 

  • eelistuste küpsised – need küpsised jätavad meelde Kasutaja tehtud valikud (nt keele või valuuta valik, teksti suurus või muud veebilehe muudetavad omadused) ja toimingud (nt ostukorvi sisu, tootevõrdlusse lisatud tooted). Eelistuste küpsiseid kasutatakse selleks, et kuvada Kasutajale veebilehte just sellisena nagu Kasutaja seda eelistab;

 

  • reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata personaalselt Kasutajale suunatud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning muid analüüse, kasutades Kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andemid võidakse jagada reklaamiteenuse pakkujatega;

 

  • kolmandate osapoolte küpsised – nende küpsiste puhul on tegu küpsistega, mida kasutavad meie partnerite (nt pangad) veebilehed ning mida meil ei ole võimalik kontrollida ega muuta. Enne kolmanda osapoole lehele minekut soovitame teil tutvuda nende veebilehel kasutatavate küpsistega. Käesoleva veebilehe omanik ei vastuta kolmanda osapoole veebilehel kastutatavate küpsiste ning nendest tingitud tagajärgede eest.

9.4    Kuidas piirata või keelata küpsiste kasutamist?

Küpsiste kasutamist saate muuta meie veebilehe menüüst või muutke oma veebibrauseri seadeid selliselt, et see ei lubaks meie veebilehelt saadetud küpsiseid salvestada. Küpsiste piiramise ja keelamise seadistamine võib erinevatel veebibrauseritel olla erinev, seadistemise kohta leiate täpsema info oma veebibrauseri abikeskust külastades.

Kõikide küpsiste keelamine võib küll teie privaatsust kaitsta, kuid võib ka mõne veebilehe kasutusvõimalusi oluliselt piirata või selle üldse võimatuks muuta.

9.5     Kuidas kustutada juba salvestatud küpsiseid?

 

Juba salvestatud küpsiste kustutamine toimub läbi veebibrauseri menüü. Erinevatel veebibrauseritel võib küpsiste kustutamine toimuda erinevalt, küpsiste kustutamise kohta leiate täpsema info oma veebibrauseri abikeskust külastades.

 

9.6     Kuidas toimub küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmine?

 

Hädavajalike küpsiste kasutamiseks ei vaja me Kasutaja nõusolekut, kuna ilma nendeta ei ole veebilehe toimimine, ega ka Kasutaja käest nõusoleku küsimine võimalik. Ülejäänud küpsiste paigaldamisega nõustub Kasutaja hetkel, kui ta klikib „Jah nõustun“ ikoonil, sulgeb küpsiste kasutamist puudutava teavituse või jätkab veebilehe kasutamist ilma ikoonil klikkimata või teavitust sulgemata.

 

9.7      Kust saab lisateavet küpsiste kasutamise kohta?

 

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, võtke julgelt ühendust meie klienditoega. Aitame teid hea meelega.

 

10. Vaidluste lahendamine

10.1    Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel.

10.2    Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole (komisjon.ee), kohtusse või Euroopa Liidu tarbijavaidluste lahendamise veebikeskkonda (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

10.3    Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja kokku leppinud kohtualluvusena Müüja asukohajärgse kohtu.

10.4    Kui Ostja sooritab tehingu juriidilise isikuna või füüsilisest isikust ettevõtjana, siis ei kohaldu Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingule tarbija, kui füüsilise isiku, õigusi puudutavad sätted.

11. Autoriõigused

11.1    Kõikide Müüja veebilehel olevate teoste (sh tootepildid, joonised jm fotograafiateosed, tootekirjeldused jm tekstilised teosed, veebilehe kujunduselemendid, animatsioonid jm audiovisuaalsed teosed) autoriõigused kuuluvad Müüjale või on Müüja need eelnevalt omandanud või on Müüja omandanud nende kasutusõiguse.

11.2    Autoriõigus laieneb ka käesolevatele tingimustele.

11.3    Mistahes Müüja veebilehel olevate teoste kasutamine või käesolevate tingimuste kopeerimine (ka osaline kopeerimine) kolmanda isiku poolt ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

11.4    Teoste kasutamise või käesolevate tingimuste kopeerimise (ka osalise kopeerimise) eest ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta on teoste kasutaja või käesolevate tingimuste kopeerija kohustatud tasuma tasu. Tasu suuruse määrab asjaolusid arvestades Müüja.

12. Lõppsätted

12.1    Käesolevatele tingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.2    Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma etteteatamata tingimusi osaliselt või täielikult muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Müüja veebilehel.

12.3    Käesolevad tingimused jõustuvad alates nende avaldamisest Müüja veebilehel.